Ако ти играе лявото око | Гадаене по трептене на окото

Оставете парите да пренощуват! Тези и други народни съвети за пари и благосъстояние