Ако разсипете сол на земята… Какво означава разсипана сол? | Суеверия и поверия

Суеверни ли сте? Внимавайте с животните!