Древни практики и ритуали за привличане на късмет и пари