Пирамида на 3200 години е заредена с мощно енергийно поле