Ритуали за късмет. Симптоми. Отключване на късмета с катинар и др. Развързване в любовта