Мантра за пари: полезна фраза привлича изобилието в живота