Използваме най-много 10 процента от капацитета на мозъка си