Духовно развитие: Защо духовното пробуждане води до „загубата“ на приятели