Анастасия Христова: Солта е една от най-сигурните защити срещу злото!