Учителят Петър Дънов ни учи как да не трупаме лоша карма