Убийствената връзка между близнаците паранормално явление ли е?