Теорията за африканския произход на човека е под въпрос?