Вижте как се прави магия за любов! Изпитана. Действа!

Какво е проклятие? Майчино, семейно и др. Видове клетви и заклинания. Как се прави и разваля?

Защо не трябва да практикуваме заклинания за любов