На тези места в България се сбъдват желанията!

На 11 ноември, като Св. Мина, ще преминем през вечността на настоящето

Обрадовският манастир „Св. Мина“ крие лечебна икона