Изгубената кауза и нашата надежда за бъдещето

Изхвърлете боклуците от душата си с… молитва!

Тайнствените символи: Котва, символ на надеждата и др