Тодоровден утре изисква специална подготовка

Хубавите традиции, които се спазват на Тодоровден