Един от начините на духовно израстване се постига чрез Лествицата на Св. Йоан

Врявата на лястовицата бил писък на разкаяна душа