Извор до Добрич сътворява чудеса за здравето

Баба Василка от с. Добрич лекува, напътствана от ангели