Баба Василка от с. Добрич лекува, напътствана от ангели