Съдбата е обрекла любовта на Мая Илиева и Георги Илиев!