Призракът, който броди край Исперих, е духът на отдавна починал светец!