Учителят Петър Дънов за могъщата сила на мисълта и времето