Неврозата – нарушават се съзнанието и поведението на болния