Нелекуваният гастрит може да доведе до рак на стомаха