Ще ни погребът по нов начин -вместо надгробна плоча-дърво