ОБРАЗЪТ НА БОГОРОДИЦА ИЗГРЯВА ВЪРХУ НАМЕТАЛО НА ИНДИАНЕЦ