ВЪРКОЛАЦИТЕ – МЕЖДУ ЛЕГЕНДИТЕ И СЪВРЕМЕННАТА МЕДИЦИНА