ВЪВ ВСЯКА КОТКА МОЖЕ ДА СЕ ВСЕЛИ „АНГЕЛЪТ НА СМЪРТТА”?!