РАЖДАНЕТО НА ЧОВЕКА В ОПРЕДЕЛЕН ДЕН И ЧАС НЕ Е СЛУЧАЙНО