АКО ЧОВЕК МИСЛИ НЕГАТИВНО, САМ СИ ДОКАРВА БОЛЕСТИ!