Феноменът „Фатална жена“ – реални примери от нашата и руската история