Нарцисизъм и любов – или обичта към себе си над всичко