Руми Атанасова: За магията, енергийните проблеми и кармата.