Научните изследвания за противораковата роля на третото око във функционирането на човешкия организъм започват преди около 30 години.

Учените формулират хипотеза и започват опити за нейното потвърждение или отхвърляне.
След проведените медицински и химически експерименти специалистите стигат до извода:
Да, третото око играе важна роля в изграждането и поддържането на противораковия имунитет у човека и опитните животни.

Третото око

Третото око

Хора, които съблюдават естествения денонощен биологически ритъм, които спят на тъмно в нощните часове, осигурявайки условия за оптимално функциониране на третото око и за произвеждането на мелатонин, са по-защитени от онкологични заболявания.
Обратно, нарушаването на денонощния биологически цикъл, пребиваването нощно време в осветена обстановка, затруднява функционирането на третото око, намалява производството на
мелатонин и засилва риска от ракови заболявания.
И по-нататък – категорично е доказано, че с увеличаване на възрастта функционирането на третото око отслабва и производството на мелатонин намалява, писа в. „Шок“. Това означава, че отслабва противораковият имунитет. И тук учените съзират една от причините за относително нарастване на онкологичните заболявания е увеличаването на възрастта.
Данните от проведените проучвания сочат, че процентът на раковоболни и на смъртни случаи от онкологични заболявания, е по-висок сред хората, заети с нощен труд на изкуствено осветление, в сравнение с нормалното.
Проведени изследвания в Дания доказват повишен брой на заболявания от рак на гърдата сред жените, работещи нощна смяна. Аналогични изводи са направени и след изследване на стюардеси във Финландия и в САЩ (Калифорния). Оказало се, че за някои видове рак честотата на заболяването била дори два пъти по-висока в сравнение с тази сред другото население.
Друго изследване, проведено от С. Девис в САЩ,
доказва, че рискът от раково заболяване нараства с увеличаване на нощната безсъница (не просто безсъницата, а именно нощната безсъница!), с увеличаване на силата на нощното освеление и конкретно – опасността от рак нараства при работа в нощна смяна.
Оказало се, че рискът от заболяване от рак е толкова по-голям, колкото по-продължителна е нощната безсъница, колкото по-силно е нощното осветление, колкото по-голям е броят на отработените нощни смени.

Боян Петракиев
бyтoн зa cпoдeлянe

Включете се в нашата група във Фейсбук:

Получавайте първи ЧУДЕСА.НЕТ безплатно на мейла!

Публикуваме доста рядко! Въведете своя Email адрес ТУК: