Научни изследвания показват ролята на третото око за здравето ни