Людмила Живкова си отишла от този свят преди среща с Ванга