Людмила Живкова застигната от проклятието на Бастет?