Ванга забранила да се рови за гробницата на Бастет в Странджа