Людмила Захариева: Видях смъртта на Луканов върху ръката му