Кръстьо Ангелов призовава да допуснем Господ в сърцата си и тогава чудесата сами ще се случат