КРАСИМИР КУРТЕВ – ЗАКОНИТЕ НА ВСЕЛЕНАТА ОПРЕДЕЛЯТ ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ.