„КРАСИМИР КУРТЕВ Е ЕДИН ОТ АДЕПТИТЕ НА ЗЕМЯТА”- Посочва Елен Николов.