Истината за Петър Дънов, Бялото Братство и паневритмията