Екзорсист-менте си измисля духове, гони ги с електронен кръст