Чудото на нестинарите, танцуващи върху жаравата на Св. Св. Константин и Елена