Божие откровение чрез пророчески сън откри скрита икона