96-годишна преподава йога и е завидно гъвкава! (ВИДЕО)