100-годишна икона на Богородица цери в казанлъшки храм