Науката доказа защо съществуването на всеки един човек е истинско чудо