Според богомилите душата е частица от небесния дух