Разваляне на магия. Черна и за любов. Ритуали с яйце, урина, сол, икона, кибрит, конец и др.